Belastinginvulhulp van KBO-Brabant vult 100.000-ste formulier in

Woensdag 7 maart om 15.00 uur was een feestelijk moment voor de heer en mevrouw Mikkers uit Heeswijk-Dinther én voor hun KBO-belastinginvulhulp Gerrit van den Berg. “Van alle KBO-leden die gebruik maken van onze belastingservice, is uw zojuist gedane aangifte de 100.000ste in vijf jaar. Dat willen we graag met u vieren!”, zo deelden Cor Verberk en Willy van der Steijn, voorzitters van respectievelijk KBO Heeswijk en KBO Dinther, hen mee onder uitreiking van een attentie.
De belastingservice voor senioren in Noord-Brabant is een unieke vrijwillige dienstverlening aan senioren die AOW-gerechtigd zijn en een laag inkomen hebben. Jaarlijks gaan meer dan 550 belastinginvulhulpen van seniorenverenigingen KBO, PCOB en PVGE in Noord-Brabant op pad om ouderen te helpen met hun belastingaangifte en het aanvragen van hun huur- of zorgtoeslag. Gezamenlijk verwerken deze belastinginvulhulpen zo’n 20.000 aangiften inkomstenbelasting op jaarbasis. De jaarlijkse belastingaangifte is voor veel mensen een opgave. Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn én weinig kennis van de inkomstenbelasting hebben, is dit een dubbele opgave.

Zorg- en of huurtoeslag aanvragen kan alleen nog digitaal

De Belastingdienst heeft een brief gestuurd naar iedereen die een (zorg- en/of huur) toeslag ontvangt. In deze brief staat vermeld dat berekeningen over toeslagen niet meer op papier, maar digitaal door middel van de elektronische Berichtenbox worden gestuurd. Deze brief heeft geleid tot veel onrust bij senioren die een toeslag ontvangen. Dit is begrijpelijk omdat er nog steeds mensen zijn, waaronder veel senioren, die dit aangaat niet de beschikking hebben over een PC, e-mail of DiGiD.
Wat is er aan de hand?
In het regeerakkoord hebben PvdA en VVD afgesproken dat al het berichtenverkeer van de Rijksoverheid vanaf 2017 elektronisch verloopt. In oktober 2015 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen die het elektronisch berichtenverkeer voor de Belastingdienst moet regelen. Deze wet wordt het eerst ingevoerd voor de toeslagen en vanaf 2017 ook voor de aangifte Inkomstenbelasting. De staatssecretaris heeft aan de Eerste en Tweede Kamer toezeggingen gedaan over ondersteuning aan groepen die om verschillende redenen niet in staat zijn om elektronische berichten te hanteren. De wijze waarop dit gebeurt moet nog worden uitgewerkt.
De brief van de Belastingdienst leidt bij veel mensen tot ongerustheid.
Dit wordt de zoveelste miskleun van de overheid die volledig is losgezongen van de burger. We gaan digitaal. Oh, heeft nog niet iedereen internet, dat lossen we daarna wel op. Eindresultaat, door dit verkeerd om denken, er zullen mensen zijn, vooral senioren, die hun toeslagen zien afnemen, zoniet verdwijnen. Dat hebben ze dan toch maar weer mooi bezuinigd. Hoe is dit mogelijk? Wat gaan we er aan doen?
Het bestuur van Ouderenvereniging Vlijmen-Dorp zal zich beraden hoe we onze leden kunnen helpen met deze verandering.

Hoeveel AOW krijgt u?

De hoogte van uw AOW hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto. Onderstaande bedragen gelden alleen als u 100% AOW heeft opgebouwd.

1. Alleenstaand
Brutobedrag: € 1.113,56.
Loonheffingsbedrag zonder heffingskorting: € 206,67
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 54,00
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.059,56 (zonder: € 852,89)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,35 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 71,21 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW
Brutobedrag: € 767,39
Loonheffingsbedrag zonder heffingskorting: € 142,25
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 37,21
Nettobedrag met heffingskorting: € 730,18 (zonder: € 587,93)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,35 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt € 50,85 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag.
Brutobedrag met heffingskorting: € 767,39
Loonheffingsbedrag zonder heffingskorting: € 142,25
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 37,21
Nettobedrag met heffingskorting: € 730,18 (zonder: € 587,93)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,35 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 50,85 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.

4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag
Brutobedrag met heffingskorting: € 1.509,43
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 99,92 (zonder: € 280,33)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 73,20
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.336,31 (zonder: € 1.155,90)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,35 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 101,70 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.

5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, uw toeslag is met 10% verlaagd
Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.638,06 bruto in de maand.

Brutobedrag met heffingskorting: € 1.435,23 (zonder: € 1.435,23)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 85,67 (zonder: € 266,08)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 69,60 (zonder: € 69,60)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.279,96 (zonder: € 1.099,54)

Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,35 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt € 96,62 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.