Vrijwilligers in onze vereniging

Het vastleggen van het vrijwilligersbeleid is nodig om helderheid te hebben over de taken, de verdeling, de rechten en de plichten van de vrijwilligers.
SVVD definieert vrijwilligerswerk als: werk dat onverplicht, onbetaald en met enige regelmaat wordt verricht ten behoeve van de leden van onze vereniging.
In het algemeen kan gesteld worden dat het werken met vrijwilligers SVVD mogelijk maakt een zowel kwantitatief als kwalitatief beter (d.w.z. breder, gevarieerder, diepgaander) pakket aan activiteiten aan te bieden. Zonder de inzet van vrijwilligers zou onze vereniging niet in staat zijn zo’n aanbod te realiseren.

Daarom heeft het bestuur de Vrijwilligersnotitie vastgesteld op 24-09-2015. 
Hieronder kunt u deze notitie downloaden.

20150924 Vrijwilligersnotitie definitief

De door het bestuur op 24-9-2015 vastgestelde Vrijwilligersnotitie.

Toespraak voorzitter op de vrijwilligersbijeenkomst

  • Vrijwilligers maken het verschil.
  • Als elke vrijwilliger een ster kreeg, wordt het nooit meer donker.
  • Vrijwilligerswerk werkt.
  • Kleur je dag met vrijwilligerswerk.
  • Iets voor niets doen, maakt je rijk.
  • Vrijwilligerswerk maakt vrienden.
  • Vrijwilligerswerk heeft zoveel gezichten.
  • Vrijwilligerswerk daar heeft iedereen wat aan.
  • Waar zouden we zijn zonder vrijwilligers?

Dit is de oogst van vijf minuten googelen op internet met het woord: vrijwilliger.

Het volgende waar ik aan dacht toen ik deze toespraak ging voorbereiden was de cabaretier Fons Jansen.
"Komt een mevrouw bij de pastoor en zegt: Meneer Pastoor ik zou zo graag iets aan vrijwilligerswerk willen doen. Een groots en indrukwekkend werk.
Zegt de pastoor: Gaat u naar de dierentuin en wast u een olifant."

Vervolgens moet ik denken aan het boek:
Gezien en gewaardeerd, Onderzoek naar het maatschappelijk rendement van ouderenorganisaties in Veldhoven.

De geldwaarde van het vrijwilligerswerk in de gemeente Veldhoven is berekend op ruim € 822.000,-.
Een investering, bijvoorbeeld door de gemeente, van elke € 1,- levert een besparing aan kosten op, voor diezelfde gemeente, van meer dan € 14,50.
De gemeente Heusden geeft ons dit jaar ongeveer een subsidie van € 1.400,-.
Dat betekent dat door jullie inzet de gemeente per jaar een bedrag bespaart van minimaal € 20.000,-. Het maakt niet uit, of je koffie schenkt, of de Ons rondbrengt, of als penningmeester op de centen past, ik kan niet alles en iedereen noemen, jullie vrijwilligers maken het verschil.

Daar passen maar twee woorden bij: RESPECT en DANK.

Respect kun je op vele manieren laten zien. Ik ben een sympathisant van prins Claus, omdat hij de stropdas verafschuwde. Ik heb er ook een bloed hekel aan en draag hem dus nooit. Nu dus wel. Als uitzondering uit respect voor jullie.
We bedanken eenmaal per jaar alle vrijwilligers door deze bijeenkomst te organiseren. Jullie te trakteren en een aai over de bol te geven. Daar horen ook cadeautjes bij, die ga ik dadelijk overhandigen.
Maar we vonden ook dat we het iets anders dan andere jaren moesten doen. Daarom hebben we het Duo Rosetti uitgenodigd om ons tussen de bedrijven door te vermaken. Duo Rosetti, hartelijk dank voor jullie medewerking.
Tijdens een van de laatste bestuursvergaderingen stond de vrijwilligersbijeenkomst op de agenda. Wat gaan we doen? Hetzelfde als andere jaren?
Ja, laten we dat maar doen. Maar tegelijkertijd kriebelde het een beetje.
Wat kunnen we anders doen? Wat kunnen we doen om deze bijeenkomsten, doordat het iedere keer hetzelfde is, niet saai te laten worden?
Een beginnetje hebben we gemaakt door het Duo Rosetti uit te nodigen.
Maar ook kwamen vragen naar boven als: Hoe beloon je mensen? Waarom krijgen de Ons-bezorgers een envelop en de andere vrijwilligers niet?
Het was te kort dag om voor deze bijeenkomst grote veranderingen door te voeren, maar het bestuur zal de komende tijd over de vrijwilligersbijeenkomst en de beloning van de vrijwilligers na gaan denken. We proberen tijdens de jaarvergadering in maart met een voorstel te komen.
Af en toe zetten we een willekeurige vrijwilliger in het zonnetje. Dat doen we op onze website met een verhaaltje en een foto. We hebben Piet Timmermans en Wim Hoogendijk al een keer in het zonnetje gezet. En vandaag gaan we dat ook met iemand doen.
Het is erg bewerkelijk om u allen persoonlijk de attentie te overhandigen, daarom kiezen we één vrijwilliger uit die ik de attentie overhandig en meteen in het zonnetje zet.