nieuwsbrief april 2021

nieuwsbrief februari 2021

nieuwsbrief januari 2021

Verrijk je leven, kom ons helpen

Onze seniorenvereniging telt meer dan 400 leden.
Onze activiteiten worden goed bezocht door leden en niet-leden. We organiseren kaarten, bingo, busreizen, kijken naar kunst, gezelligheidsmiddagen, optredens, neiuwjaarsreceptie, kerstlunch, bedankbijeenkomst voor vrijwilligers, treffen van (oud)bestuursleden, we bezoeken tentoonstellingen, en organiseren uitstapjes. Teveel om op te noemen. Op deze manier hebben we vele duizenden contactmomenten per jaar met leden en niet-leden.
We werken samen met andere seniorenverenigingen, de seniorenraad, de KBO-Kring Gemeente Heusden, de Zomerschool, De Schakelring, De Hop, en nog veel meer andere verenigingen en stichtingen in ons dorp Vlijmen en de gemeente Heusden.
Dat kunnen we dankzij de vele vrijwilligers. Maar we komen altijd handen te kort. Wat is er nou mooier en dankbaarder dan voor een ander een leuke activiteit te organiseren? We zoeken nieuwe bestuursleden, vrijwilligers voor de werkgroep activiteiten, mensen die structureel een activiteit komen versterken, zoals kaarten en bingo, maar ook mensen die maar af en toe komen helpen bij een grote activiteit. Heeft u een klein beetje tijd over, en wilt u graag iets doen voor de medemens, kom ons helpen.
Zelf vind ik, als voorzitter van onze vereniging, het van grote meerwaarde voor mijn eigen leven dat ik voor senioren in Vlijmen-Dorp het verschil kan maken. Doe mee, ondersteun de steeds groter wordende groep senioren. Meldt u aan via info@ouderenverenigingvlijmendorp.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Namens het bestuur van Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp ,

Arnold Reijnen.

Interview bestuursleden bij HTR tv

Op 11 mei 2019 waren de bestuursleden Annemarie van Bladel en Arnold Reijnen te gast bij HTR tv.

U kunt het interview terugzien door hier te klikken.

Zomerschool Heusden op de radio 4

Dat onze Zomerschool bekend aan het worden is, is gebleken. Op de radiozender NPO Radio 4 wilde men het thema “Zomerschool voor Ouderen” bespreken. Begin augustus werd Ad Dekkers, voorzitter Zomerschool Heusden gebeld met de vraag of hij tijdens een uitzending enkele vragen wilde beantwoorden. Na een kort voorbereidend gesprek werd meegedeeld dat op dinsdag 6 augustus om kwart over acht tijdens het programma “De ochtend van 4” het interview zou plaatsvinden. Mocht u belangstelling hebben voor dat interview (het duurt overigens maar vijf minuten), volg dan bijgevoegde link.
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/360341-zomerschool-voor-ouderen