4 en 5 mei tijdens de Corona-crisis

De coronacrisis doet sommigen denken aan de Tweede Wereldoorlog. Dit is begrijpelijk, want sinds de oorlog zijn onze vrijheden niet eerder zo sterk ingeperkt. Er zijn natuurlijk ook verschillen met de oorlogsjaren. De situatie is wat betreft zwaarte niet te vergelijken met wat velen in de oorlog hebben meegemaakt. Een vergelijking tussen heden en verleden is daarom niet één op één te trekken. Wel is duidelijk dat sommige situaties spanning oproepen waardoor mensen aan de oorlog denken. Soms komen herinneringen aan traumatische ervaringen naar boven. Dit kan ook gelden voor veteranen of mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebied.

De coronacrisis is van grote invloed op 4 en 5 mei 2020, het jaar waarin Nederland 75 jaar vrijheid herdenkt en viert. De vorm wijzigt, omdat we niet fysiek bijeen kunnen komen. De inhoud zal ook beïnvloed worden, omdat de coronacrisis het dagelijkse leven in grote mate beheerst. Omdat bijeenkomsten niet door kunnen gaan, is er meer aandacht voor herdenken op televisie. Dit kan stressvol zijn voor ouderen in deze tijd van isolatie. Ook kan het moeilijk zijn dat ze dit jaar niet zelf een monument of graf kunnen bezoeken om te herdenken.

Meer informatie
Meer suggesties over omgaan met ouderen met oorlogservaringen zijn te vinden in de handreiking en brochure Ouder worden met de oorlog.

Algemene informatie over ondersteuning van ouderen in coronatijd is te vinden op de website van ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises.

Contact

Is er behoefte aan verder contact? Dan zijn de volgende organisaties te bereiken voor zowel oorlogsgetroffenen en hun naasten, als voor (zorg)professionals:
• Stichting Pelita: 088-3305111, www.pelita.nl
• JMW Joods welzijn: 088-1652200, www.joodswelzijn.nl
• Stichting 1940-1945: 020-6601945, www.st4045.nl
• Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties: 088-3305150, oorlog.arq.org/nl/aanspreekpunt-naoorlogse-generaties (bereikbaar van 9.00-12.00 uur)
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld: 088 3305 190, kc-oorlog@arq.org, oorlog.arq.org

Verrijk je leven, kom ons helpen

Onze seniorenvereniging telt meer dan 400 leden.
Onze activiteiten worden goed bezocht door leden en niet-leden. We organiseren kaarten, bingo, busreizen, kijken naar kunst, gezelligheidsmiddagen, optredens, neiuwjaarsreceptie, kerstlunch, bedankbijeenkomst voor vrijwilligers, treffen van (oud)bestuursleden, we bezoeken tentoonstellingen, en organiseren uitstapjes. Teveel om op te noemen. Op deze manier hebben we vele duizenden contactmomenten per jaar met leden en niet-leden.
We werken samen met andere seniorenverenigingen, de seniorenraad, de KBO-Kring Gemeente Heusden, de Zomerschool, De Schakelring, De Hop, en nog veel meer andere verenigingen en stichtingen in ons dorp Vlijmen en de gemeente Heusden.
Dat kunnen we dankzij de vele vrijwilligers. Maar we komen altijd handen te kort. Wat is er nou mooier en dankbaarder dan voor een ander een leuke activiteit te organiseren? We zoeken nieuwe bestuursleden, vrijwilligers voor de werkgroep activiteiten, mensen die structureel een activiteit komen versterken, zoals kaarten en bingo, maar ook mensen die maar af en toe komen helpen bij een grote activiteit. Heeft u een klein beetje tijd over, en wilt u graag iets doen voor de medemens, kom ons helpen.
Zelf vind ik, als voorzitter van onze vereniging, het van grote meerwaarde voor mijn eigen leven dat ik voor senioren in Vlijmen-Dorp het verschil kan maken. Doe mee, ondersteun de steeds groter wordende groep senioren. Meldt u aan via info@ouderenverenigingvlijmendorp.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Namens het bestuur van Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp ,

Arnold Reijnen.

Interview bestuursleden bij HTR tv

Op 11 mei 2019 waren de bestuursleden Annemarie van Bladel en Arnold Reijnen te gast bij HTR tv.

U kunt het interview terugzien door hier te klikken.

Zomerschool Heusden op de radio 4

Dat onze Zomerschool bekend aan het worden is, is gebleken. Op de radiozender NPO Radio 4 wilde men het thema “Zomerschool voor Ouderen” bespreken. Begin augustus werd Ad Dekkers, voorzitter Zomerschool Heusden gebeld met de vraag of hij tijdens een uitzending enkele vragen wilde beantwoorden. Na een kort voorbereidend gesprek werd meegedeeld dat op dinsdag 6 augustus om kwart over acht tijdens het programma “De ochtend van 4” het interview zou plaatsvinden. Mocht u belangstelling hebben voor dat interview (het duurt overigens maar vijf minuten), volg dan bijgevoegde link.
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/audio/360341-zomerschool-voor-ouderen