Voorzitter Arnold Reijnen

Sinds maart 2015 ben ik voorzitter van Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp. Als voorzitter ben je de vertegenwoordiger van de vereniging naar buiten. Je leidt de vergaderingen en bereidt vergaderingen samen met het Dagelijks Bestuur voor.  
Ik vertegenwoordig en neem deel aan de Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH).

Voor mijn pensionering was ik leerkracht op een basisschool, directeur van drie basisscholen en als laatste projectleider van de Brede Bossche Scholen voor de gemeente Den Bosch.

Sinds mei 2016 ben ik secretaris van de Stichting Leergeld Heusden.

Meer informatie kunt u vinden op de volgende plaatsen:

Fondsenwerver Wim van der Helm

Als  fondsenwerver ben ik voortdurend op zoek naar andere inkomsten dan de contributie van de leden. Denk bijvoorbeeld aan de Rabobank ClubSupport, het aanvragen van subsidie bij de gemeente, het premiespaarplan, etc.

Daarnaast ben ik in onze vereniging het aanspreekpunt met betrekking tot de verzekering(en) van onze vrijwilligers en hun activiteiten.

Tijdelijk ben ik coördinator van de verschillende hulpdiensten. 
Denk daarbij aan:
• Hulp bij aangifte belasting (HUBA).
• Aanbieden van tijdelijke administratieve ondersteuning (TA).
• Vrijwillige ouderen advisering (VOA).
• Cliëntondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo-2015). 

Bestuurslid Activiteiten Dinie Vaupell

Samen met Annemarie van Bladel geef ik namens het bestuur leiding aan de Werkgroep Activiteiten. Dat doe ik al vele jaren met veel plezier. Ik houd me vooral bezig met de praktische invulling van allerlei zaken, met als doel onze leden leuke bijeenkomsten aan te bieden, waar ze graag naar toe komen, zoals kaarten en bingo.

Bestuurslid ledenadministratie Annemarie van Bladel

Als bestuurslid ledenadministratie voer ik een aantal taken uit, zoals het beheer van de ledenpassen, onderhouden van de contacten met KBO Brabant, beheer Lea-web, het bezoeken van nieuwe leden en de verspreiding van het KBO Magazine Ons. Voor het automatisch innen van de contributie werk ik nauw samen met de penningmeester Emile van Dun. Verder ben ik lid van de Werkgroep Activiteiten om daar te helpen waar nodig is.

Penningmeester Emile van Dun

Ik ben sinds 2014 woonachtig in Vlijmen en heb me in december 2015 aangemeld als lid van de seniorenvereniging. In maart 2016 ben ik als bestuurslid van de vereniging benoemd en in maart 2017 heb ik het penningmeesterschap op me genomen.

De penningmeester vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijkse bestuur waarin ik verantwoordelijk ben voor alles wat met geld te maken heeft. In de functie van penningmeester beheer ik de bankrekeningen en onderhoud de kontakten met de bank, ben verantwoordelijk voor de ontvangsten en de uitgaven, zoals de contributies van de leden en de controle en de betaling van de rekeningen en declaraties. Ik zorg voor de financiële informatie aan het bestuur zodat wij een goed financieel beleid kunnen voeren. Hiervoor houd ik een boekhouding bij en zorg voor een jaarverslag, een begroting en antwoorden op alle financiële vragen van de andere bestuursleden.

Ik ben ingegaan op het verzoek om toe te treden tot het bestuur van de SVD omdat ik overtuigd ben van het nut en de noodzaak van een actieve seniorenvereniging die midden in de samenleving staat. Dat daaraan ook door de jongere ouderen een bijdrage moet worden geleverd staat voor mij als een paal boven water. Immers, eens komt er ook voor ons een tijd dat we meer zullen moeten halen dan kunnen brengen. Solidariteit onder ouderen.

Voor mijn pensionering in 2011 was ik als auditor werkzaam in de financiële wereld. Ik hield me in die hoedanigheid vooral bezig met controlerende en toezichthoudende activiteiten. Ondanks mijn pensionering ben ik op dit moment als mededirecteur van De Weygerbergen BV nog altijd beroepsmatig bezig.

Bestuurslid Adriaan Bisschop

Maart 2019 ben ik lid van de vereniging geworden en toegetreden tot het bestuur.
De komende tijd ga ik mij richten op ICT-gebied.

Voor de Facebookpagina van Seniorenvereniging Vlijmen: Klik hier!

Verder geef ik ondersteuning bij de ledenadministratie.

In september 2019 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Ik ben 41 jaar werkzaam geweest in het onderwijs; 4 jaar in mijn geboortestad Nijmegen en daarna o.a. als adjunct-directeur aan een basisschool in Beesd.

Contact

SVD Secretariaat:
Aanmelden nieuwe leden, Mevr. A. van Bladel, Tel: 073-5114660
E-mail: info@ouderenverenigingvlijmendorp.nl

Bezoek onze Facebook pagina: klik hier!