Geen activiteiten tot zomervakantie

Vlijmen, 25 maart 2020

Betreft: Activiteiten 2020 en het Coronavirus (COVID-19)
Gelet op de ontwikkelingen rond het Coronavirus en in navolging van de door de overheid getroffen maatregelen heeft het bestuur van de vereniging in goed overleg met de activiteitencommissie besloten om alle activiteiten van de vereniging tot aan de zomervakantie te laten vervallen.
Voor alle duidelijkheid, dit betekent dus:
- 8 april Gezelligheidsmiddag gaat niet door
- 6 mei Start Jeu de boules gaat niet door
- 13 mei Busreis gaat niet door
- 3 juni Optreden Tonny Wijnands gaat niet door
- Dinsdagmiddagen Kaarten gaan niet door
- Maandagmiddagen Bingo gaan niet door

Ook de ONS wordt vooralsnog gedurende deze periode niet bezorgd.
Indien er, wat wij natuurlijk allemaal hopen, sneller dan nu de verwachting is de situatie zodanig verbeterd om op een verantwoorde wijze bepaalde activiteiten te organiseren, dan zullen we bovenstaand besluit heroverwegen. In dat geval zullen wij u daarover informeren.
Mocht u over deze mededeling nog dringende vragen hebben dan kunt telefonisch terecht bij Arnold Reijnen (073 5114623), bij Emile van Dun (06 53223210) of per e-mail aan info@seniorenverenigingvlijmendorp.nl

Vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Seniorenvereniging Vlijmen-Dorp (KBO)

Arnold Reijnen Emile van Dun
Voorzitter        Vice voorzitter

Ons Jaartijdschrift 2020 is uit: DE VERENIGING
Voorpret: Meerdaagse busreis  SRGH: ACTIVITEITEN
Wie hebben gewonnen bij jokeren en rikken? ACTIVITEITEN
Verrijk je leven en kom ons helpen:  NIEUWS
Nieuwe pagina met alles over de HeusdenPas: HEUSDENPAS

Seniorenvereniging Vlijmen organiseert veel activiteiten. We behartigen uw belangen op lokaal niveau en u kunt gebruik maken van vrijwillige hulpverleners. 
U bent tevens lid van KBO-Brabant.